Basis gehoorzaamheid

 

 

     Voorlopig wordt er geen puppycursus of gehoorzaamheid gegeven bij hondenclub Zutphen

kosten: € 55,00 + € 20,00 lidmaatschap per kalenderjaar

Inschrijfformulier-gehoorzaamheid (1)

“Een goed opgevoede en gesocialiseerde hond geeft vrijheid”.
Op deze slogan is hondenclub Zutphen ingesprongen.
Deze cursus is een cursus die aansluitend aan de puppy cursus gevolgd kan worden. Ook volwassen honden, die geen puppy cursus hebben gevolgd, kunnen hieraan deelnemen.

Basis gehoorzaamheid is voor honden ouder dan ca. 6 maanden

In deze cursus wordt (verder) gewerkt aan de band baas – hond. Er wordt gewerkt met spelvormen waarbij het plezier met de hond voorop staat.
De lessen zijn verdeeld in thema’s waarbij in iedere les aandacht is voor lopen aan de slappe lijn, aandachtsoefeningen, zit, af en bij de baas komen.

Voorbeelden van thema’s:

  • bal
  • zoeken
  • teamspelen
  • behendig
  • coördinatie en balans
  • station
  • stadswandeling
  • apporteren
  • dierenarts

 

Lidmaatschap van de Hondenclub geeft u, naast het meedoen met de lessen nog meer privileges. U ontvangt een ‘veldkaart’, hiermee kunt u buiten de lessen om gebruik maken van het veld om te oefenen of spelen met uw hond.

Ook kunt u in de winterperiode gratis mee met de georganiseerde wandelingen. (ca. 3 stuks)

 

Deze cursus is een hondencursus voor de jonge en oudere hond, groot of klein geen probleem, is niet rasspecifiek, ook de coctail d’amour kan meedoen

Kinderen/honden
Omdat jonge kinderen vaak geen overwicht op honden hebben en er dus rangorde problemen kunnen ontstaan is de deelname aan de cursussen op een minimum leeftijd van 15 jaar gesteld. In hoge uitzondering kan hiervan worden afgeweken. Aanwezige kinderen zijn tijdens de les wel welkom. Zij leren door te observeren hoe er met de hond om gegaan moet worden en zien u als goed voorbeeld.
Voor de grote en kleine gasten zijn er stoelen genoeg.