Cursus -en trainingsdata

De nieuwe cursusdata:

Gehoorzaamheid A, B en C
 
1 februari 2022 (geen les in de schoolvakanties)
3 mei 2022                                                                                   

 basis gehoorzaamheid

1 februari 2022 (geen les in de schoolvakanties)
3 mei 2022

 

Puppycursus en basis gehoorzaamheid

1 februari 2022 (geen les in de schoolvakanties)
3 mei 2022
 Beginners behendigheid
  start:    6 september 2021 (10 lessen, volwassen honden zonder eerdere cursus)
donderdag 30 september

Puppy Agility & Fit
Start: zondag 5 september
donderdag 30 september

Jonge honden Agility
Start: zondag 5 september
donderdag 30 september

Wilt u zich opgeven of heeft u vragen over de cursussen gehoorzaamheid, basisgehoorzaamheid of puppycursus, dan kunt u zich wenden tot:
R. Stil
0639123204
hczutphen.cursus@gmail.com

Voor behendigheid:
Jenny van den Bosch
0645905532
jenny@jvandenbosch.nl

Training Flyball (zomerstop, start weer in september 2021)

 • Zaterdagochtend
  van 9.30 uur tot 10.30 uur gevorderden
  van 10.30 uur tot 11.30 uur beginners
  Kosten : € 60,00 per kalenderjaar, € 40,00 per half kalenderjaar, contributie hondenclub €20,00 per kalenderjaar

Training  Behendigheid  

 • Woensdagavond recreanten 
 • Donderdagavond Puppy Agility & Fit
 • Donderdagavond jonge honden Agility
 • Donderdag- en maandagavond beginners Agility
 • Vrijdagavond wedstrijdtraining Agility                               
  Kosten: zie pagina behendigheid                                       contributie hondenclub  €20,00 per kalenderjaar

Bij Flyball en behendigheid kan er altijd ingestroomd worden.