Gehoorzaamheidscursussen

Bij de hondenclub Zutphen worden bij voldoende deelname de volgende gehoorzaamheidscursussen gegeven:

Voor informatie kunt u contact opnemen met de cursuscoördinator:

R. Stil
Prins Bernardlaan 65
7204 AL Zutphen
tel: 0639123204
e-mail: hczutphen.cursus@gmail.com

Of de secretaris:
Jenny van den Bosch
Bartokstraat 8
7204PP Zutphen
0645905532
Email: jenny@jvandenbosch.nl  

Contact opnemen het liefst na 18.00 uur