Gebruik veld

Veld gebruiken buiten de lessen
Iedereen die lidmaatschap betaald krijgt  een lidmaatschapskaart. Met deze kaart kun je, onder een aantal voorwaarden, gebruik maken van het veld om te oefenen. Bij het ontvangen van de kaart na betaling, ontvang je dan ook een lijst met regels.
Een aantal van deze regels:
– Veld alleen toegankelijk als het niet in gebruik is.
– Het veld is geen uitlaatveld, alleen samen met je hond oefenen of spelen!
geen poep op het veld!!
– geen gaten in het veld
– geen stokken en speeltjes op het veld achterlaten
– gebruik van het veld voor eigen risico
– met respect gebruik maken van onze toestellen op het veld
– bij vertrek hek sluiten

Buiten ons veld, dus tussen toegangshek en veld geldt een aanlijnplicht!!

Dus ook mensen die niet aan de lessen meedoen op dit moment, kunnen hier gebruik van maken.
Je moet ten alle tijden de kaart bij je hebben, er zal steekproefsgewijs gecontroleerd worden. (door ons of een van onze collega organisaties bij het veld.)

Als ieder ook elkaar bij de les houdt, moet het lukken.

Het lidmaatschap bedraagt € 20,00 per kalenderjaar.
Vult u het Inschrijfformulier-gebruik-veld  in. Na betaling ontvangt u per post een lidmaatschapskaart.
Het cursusgeld dient u over te maken op rek. nr. NL 71 INGB 0000 863594 t.n.v. hondenclub Zutphen e.o.
Vermeld bij het overmaken s.v.p. duidelijk de cursus die u volgt of lidmaatschap zonder cursus en uw naam en adres.